01 562 1580

Zgodovina

Naša vizija je delovanje v skladu z našimi vrednotami in biti najboljši pri vsem, kar počnemo.

Smo družinsko podjetje z več kot 25-letno tradicijo


V celotni zgodovini delovanja je bil naš cilj dolgoročen in stabilen razvoj, ne pa kratkoročno razmišljanje in hiter zaslužek. Ker zaposlene v podjetju predstavljajo predvsem družinski člani in dolgoletni zaposleni, se v podjetju prepletata dva svetova, družinski in poslovni, ki vplivata drug na drugega. Zato nas tudi odlikujeta velika pripadnost poslu, pri tem pa večja prilagodljivost glede časa ter dela, hitro sprejemanje odločitev, veliko znanja ter zanesljivost.

Naša pot se je pričela v letu 1990. V prvih letih poslovanja je bil poudarek na področju lastninskega preoblikovanja podjetij. Kasneje smo se usmerili predvsem na področje revidiranja in ocenjevanja vrednosti podjetij za različne namene. V letu 2010 smo postali samostojna revizijska družba. V času gospodarske krize smo veliko pozornosti namenili sodelovanju pri insolvenčnih postopkih. Ponosno lahko rečemo, da smo uspešno izvedeli marsikatero finančno prestrukturiranje naših naročnikov in s tem pripomogli k ohranitvi velikega števila delovnih mest.

V letu 2018 smo se povezali z mednarodno davčno in revizijsko družbo Leitner&Leitner.