01 562 1580
VREDNOTE IN NAČELA:
Strokovnost, odgovornost, zaupanje in spoštovanje
 • rednih letnih računovodskih izkazov
 • dogovorjene postopke v zvezi z računovodskimi informacijami
 • posebne revizije ter v okviru teh:

  • preveritev ustanovitvenih postopkov ter vodenje posameznih poslov
  • preveritev poslovnih razmerij z obvladujočo družbo in z njo povezano družbo
  • revizijam sorodni postopki dajanja zagotovil

   • po 236. členu ZFPPIPP
   • poročilo o ugotovitvah v zvezi s porabo sredstev po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

 • preiskovanje računovodskih izkazov in preprečevanje prevar
 • skrbni pregled poslovanja – due dilligence

VEČ
 • podjetij
 • neopredmetenih sredstev
 • nepremičnin, strojev in opreme

VEČ
Nudimo:

 • svetovanje v okviru insolvenčnih postopkov (prisilna poravnava, stečaj, poenostavljena prisilna poravnava) in priprava načrta finančnega prestrukturiranja,
 • statusno pravne spremembe (delitve, oddelitve, združitve, spojitve, preoblikovanje, ...),
 • izvedenska in sodna mnenja,
 • investicijski elaborati,
 • priprave strateških načrtov,
 • optimizacije lastniške in dolžniške strukture financiranja poslovanja podjetij,
 • rešitve pri zahtevnejših vprašanjih v zvezi s Slovenskimi in Mednarodnimi računovodskimi standardi,
 • svetujemo glede optimizacije računovodskih in davčnih izkazov,
 • odkrivamo potencialne davčne nevarnosti,
 • opravljamo preventivni davčni in računovodski pregled poslovanja,
 • pomagamo pri sestavi računovodskih izkazov.

VEČ
 • Vse naše storitve izvajamo tudi kot sodni izvedenci za ekonomijo - revizija in vrednotenje podjetij.

Aktualne novice

Seznam novic je prazen

Zaupajo nam