01 562 1580

Ocenjevanje vrednosti

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetij, poslovnih enot ali dejavnosti. Pri vrednotenju podjetij uporabljamo sodobne metode ocenjevanja vrednosti, odvisno od namena ocenjevanja ter spoštujemo Hierarhijo ocenjevanja vrednosti.


Področja ocenjevanja vrednosti  • Ocenjujemo vrednosti podjetij, neopredmetenih sredstev (preveritev potencialne slabitve dobrega imena, blagovne znamke, ...), nepremičnin, strojev in opreme v skladu z MSOV;
  • Podamo mnenje pooblaščenega ocenjevalca v primeru insolvenčnih postopkov (ZFPPIPP);
  • Presojamo primernost denarne odpravnine pri iztisnitvi malih delničarjev;
  • Pripravljamo poslovne načrte in revizijo poslovnih načrtov;
  • Modele ocenjevanja vrednosti naložb;

Vrednotenje izvajamo za različne namene, kot so:


  • računovodsko poročanje,
  • nakupi/prodaje podjetij,
  • združitve/prevzemi,
  • iztisnitve manjšinskih delničarjev,
  • prisilne poravnave,