01 562 1580
VREDNOTE IN NAČELA:
Strokovnost, odgovornost, zaupanje in spoštovanje
  • rednih letnih računovodskih izkazov
  • dogovorjene postopke v zvezi z računovodskimi informacijami
  • posebne revizije ter v okviru teh:

    • preveritev ustanovitvenih postopkov ter vodenje posameznih poslov
    • preveritev poslovnih razmerij z obvladujočo družbo in z njo povezano družbo
    • revizijam sorodni postopki dajanja zagotovil

      • po 236. členu ZFPPIPP
      • poročilo o ugotovitvah v zvezi s porabo sredstev po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

  • preiskovanje računovodskih izkazov in preprečevanje prevar
  • skrbni pregled poslovanja – due dilligence

VEČ
  • podjetij
  • neopredmetenih sredstev
  • nepremičnin, strojev in opreme

VEČ
Nudimo:

  • svetovanje v okviru insolvenčnih postopkov (prisilna poravnava, stečaj, poenostavljena prisilna poravnava) in priprava načrta finančnega prestrukturiranja,
  • statusno pravne spremembe (delitve, oddelitve, združitve, spojitve, preoblikovanje, ...),
  • izvedenska in sodna mnenja,
  • investicijski elaborati,
  • priprave strateških načrtov,
  • optimizacije lastniške in dolžniške strukture financiranja poslovanja podjetij,
  • rešitve pri zahtevnejših vprašanjih v zvezi s Slovenskimi in Mednarodnimi računovodskimi standardi,
  • svetujemo glede optimizacije računovodskih in davčnih izkazov,
  • odkrivamo potencialne davčne nevarnosti,
  • opravljamo preventivni davčni in računovodski pregled poslovanja,
  • pomagamo pri sestavi računovodskih izkazov.

VEČ
  • Vse naše storitve izvajamo tudi kot sodni izvedenci za ekonomijo - revizija in vrednotenje podjetij.

Aktualne novice

Seznam novic je prazen

Zaupajo nam