01 562 1580

Ekonomsko in davčno svetovanje

Svetovanje v okviru insolvenčnih postopkov


Finančno prestrukturianje podjetij je ukrep, h kateremu morajo pristopiti podjetja, ki imajo po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) likvidnostne težave ali pa so prezadolžena. V okviru teh postopkov izvajamo ali pripravo načrta finančnega prestrukturiranja ali mnenje pooblaščenega ocenjevalca. Zaradi neodvisnosti, obojega hkrati za istega naročnika ne moremo opraviti.

  • Pripravljamo načrte finančnega prestrukturiranja, ki predstavlja najbolj celosten pristop k reševanju podjetij, ki so se že znašla v težavah ali pa se zavedajo, da se bo potrebno zaradi poslovnih sprememb prestrukturirati.

    Načrt poslovnega prestrukturiranja obsega analizo preteklega poslovanja, vpliv makro okolja na poslovanje podjetja ter priprava predlogov ali v okviru insolvenčnih ali zunaj sodnih postopkov.
     
  • Podamo mnenje pooblaščenega ocenjevalca v primeru insolvenčnih postopkov (ZFPPIPP).

Statusno pravne spremembeNa področju statusno pravnega področja vam svetujemo pri izvedbi prevzemnih postopkov, statusno-pravnih spremembah pravnih oblik, tako da vam

  • pripravimo oddelitvene in/ali pripojitvene načrte,
  • preoblikovanje s.p. v kapitalsko družbo,
  • pripravimo prijavo in priglasitev na FURS.