01 562 1580

Prejem certifikata

17. junij 2016

Prejem certifikata zlate bonitete odličnosti, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.